شماره تماس

۳۲۰۷۷۸۶۵– ۰۱۱ ۳۲۰۷۷۲۵۰–۰۱۱

شماره همراه

۰۹۱۲۱۷۶۲۲۹۳

شماره فکس

۳۲۰۷۷۸۶۶-۰۱۱

تماس
_

تماس با گروه صنعتی کیمان خزر